Arkiv per månad: juli 2015

EU medfinansierar satsning på framtidens trafik i Norrköping

Anna Larsson | Foto: Fotofabriken Norrköpings kommun har nu fått beskedet att EU med största sannolikhet* kommer att medfinansiera ett projekt för att utveckla och förbättra förutsättningarna för gång, cykel och kollektivtrafik med fokus på resor i, in och [...]

2015.07.27|

Nu sätter Trafikverkets fältarbete igång!

Nu har Trafikverket börjat arbeta ute i fält för att titta på hur terrängen i Ostlänkskorridoren ser ut. Mätningar, naturinventeringar och geotekniska markundersökningar kommer att göras. Mätpunkter kommer att placeras ut längs den drygt 15 mil långa och upp till [...]

2015.07.01|
Visa fler