Privat: Nyheter

Kom och prata om Norrköpings framtid under Augustifesten

Nyfiken på Inre hamnen, nya resecentrum eller hur trafiken ska utvecklas? Välkommen till kommunens spårvagn på Drottninggatan vid Hörsalen. Vi finns på plats fredag 18 augusti – lördag 19 augusti klockan 11-19. Passa på att ställa dina frågor kring framtidens [...]

2017.08.15|

Norrköpings och Linköpings kommun delar Nyköpings kommuns ståndpunkt gällande Ostlänkens station vid Skavsta

Norrköping och Linköpings kommun håller med Nyköpings kommun om att Ostlänken ska ha en station vid Skavsta. Regeringen har krävt kompletteringar inför beslutet om tillåtlighet för Ostlänken. Tillåtlighet innebär att regeringen prövar Ostlänkens geografiska placering utifrån Miljöbalken. Trafikverket har i [...]

2017.06.28|

Nya filmer om Next:Norrköping

Du har väl inte missat de nya filmerna om Next:Norrköping? Filmen finns i flera olika versioner. En snabbversion som ger dig en överblick av projektet på 60 sekunder. En lite längre film på 4 minuter som ger sig lite mer [...]

2017.05.31|

Nya filmer om Next:Norrköping

Du har väl inte missat de nya filmerna om Next:Norrköping? Filmen finns i flera olika versioner. En snabbversion som ger dig en överblick av projektet på 60 sekunder. En lite längre film på 4 minuter som ger sig lite mer [...]

2017.05.31|

Tyck till om bostadsbyggande!

Den 6-14 maj har du möjlighet att tycka till om bostadsbyggande i Norrköping i en enkät. De förslag och synpunkter som kommer in kommer att arbetas in i de nya riktlinjerna för bostadsbyggande för vår kommun. Vill du göra din röst hörd? Lämna [...]

2017.05.09|

Tyck till om bostadsbyggande!

Den 6-14 maj har du möjlighet att tycka till om bostadsbyggande i Norrköping i en enkät. De förslag och synpunkter som kommer in kommer att arbetas in i de nya riktlinjerna för bostadsbyggande för vår kommun. Vill du göra din röst hörd? Lämna [...]

2017.05.09|

Norra Staden har köpt fastigheterna Vulkan 7 och Filaren 9 i Norrköping

Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping har av Vulcania AB samt Noss Invest AB köpt fastigheterna Vulkan 7 och Filaren 9 i Norrköping. Totalt omfattade affären cirka 23 000 kvadratmeter lokaler för industri, kontor och verkstad på en total areal på [...]

2017.05.05|

Nu börjar detaljplanearbetet för Ostlänken

Stadsplaneringsnämnden gav igår uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att starta tre detaljplanearbeten för Ostlänkens sträckning. – De järnvägsplaner som tas fram av Trafikverket får inte strida mot kommunens detaljplaner för att de ska kunna fastställas. Detaljplanerna är därmed en viktig pusselbit inför [...]

2017.04.26|

Nu börjar detaljplanearbetet för Ostlänken

Stadsplaneringsnämnden gav igår uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att starta tre detaljplanearbeten för Ostlänkens sträckning. – De järnvägsplaner som tas fram av Trafikverket får inte strida mot kommunens detaljplaner för att de ska kunna fastställas. Detaljplanerna är därmed en viktig pusselbit inför [...]

2017.04.26|

Öppet hus inför byggstart av Kardonbanan mellan Åby och Händelö

Under hösten 2017 startar bygget av den nya godsjärnvägen Kardonbanan till Händelö. Du som bor eller arbetar i närheten av sträckningen från Åby till Händelö kan komma att beröras av byggandet. Välkommen till ett informationsmötet där Trafikverket och Norrköpings kommun berättar om det fortsatta [...]

2017.04.11|
Visa fler