Presentation av Jonas Jalvér

Jag heter Jonas Jalvér och jobbar som etablerare på näringslivskontoret.I min roll som etablerare med fokus på Ostlänken kommer min breda kompetens väl till pass då jag kommer ut och pratar med Norrköpings näringsliv. Målet är att näringslivet ska känna [...]