Arkiv per månad: juli 2015

Nu sätter Trafikverkets fältarbete igång!

Nu har Trafikverket börjat arbeta ute i fält för att titta på hur terrängen i Ostlänkskorridoren ser ut. Mätningar, naturinventeringar och geotekniska markundersökningar kommer att göras. Mätpunkter kommer att placeras ut längs den drygt 15 mil långa och upp till [...]

2019-03-26T11:20:01+01:002015.07.01|