Nytt avtal om kompletterande åtgärder kring Ostlänken

Idag undertecknades en avsiktsförklaring mellan Trafikverket och Norrköpings kommun. Genom avsiktsförklaringen har Trafikverket och Norrköpings kommun gjort det möjligt att byggstart av Ostlänken kan ske 2017. Fokus i avsiktsförklaringen ligger på godsjärnvägsåtgärder eftersom de behöver genomföras tidigt i processen. Men [...]