Arkiv per månad: januari 2016

Fem kommuner kräver klara besked om Ostlänken

Det är av yttersta vikt att regeringen nu tydligt klargör att arbetet med Ostlänken och tillhörande kringinvesteringar ska fortsätta enligt nuvarande planering, med mål att etappen blir den första länken i en framtida stambana för höghastighetståg. Den uppmaningen framför idag [...]

2019-03-26T11:19:55+01:002016.01.28|

Referat från seminarium om framtidens resor

Lars Stjernkvist och Anna Larsson 16 december genomfördes ett seminarium om projektet Framtidens resor i Norrköping. Syftet med eftermiddagen var att presentera projektet men också visa på de utmaningar och möjligheter som projektet står inför. Seminariet riktade sig denna gång [...]

2019-03-26T11:19:55+01:002016.01.22|

Referat från seminarium om framtidens resor

Lars Stjernkvist och Anna Larsson 16 december genomfördes ett seminarium om projektet Framtidens resor i Norrköping. Syftet med eftermiddagen var att presentera projektet men också visa på de utmaningar och möjligheter som projektet står inför. Seminariet riktade sig [...]

2019-03-26T11:19:55+01:002016.01.22|

Norrköping utvecklas med Ostlänken

Den 29 december publicerades debattrepliken "Norrköping utvecklar Ostlänken"  i Norrköpings Tidningar. Debattinlägget var signerat Ulf Arumskog, utvecklingschef och samordnare för Norrköpings kommuns Ostlänkenarbete . Inlägget var ett svar på Carin Stenströms debattartikel "Hur blir det egentligen med Ostlänken?" som publicerats tidigare. [...]

2019-03-26T11:19:55+01:002016.01.05|