Arkiv per månad: september 2016

Satsningen på Ostlänken fortsätter

Nyligen presenterades statens budgetproposition. Budgeten gav fortsatt positiva besked för Norrköping gällande Ostlänken.  Regeringen skriver att nya stambanor skulle stärka järnvägens konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för arbetspendling. Ostlänken nämns i budgeten och finansieringen och planeringen med den dubbelspåriga järnvägen mellan Linköping och [...]

2019-03-26T11:19:49+01:002016.09.23|

Satsningen på Ostlänken fortsätter

Nyligen presenterades statens budgetproposition. Budgeten gav fortsatt positiva besked för Norrköping gällande Ostlänken.  Regeringen skriver att nya stambanor skulle stärka järnvägens konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för arbetspendling. Ostlänken nämns i budgeten och finansieringen och planeringen med den dubbelspåriga järnvägen mellan Linköping och [...]

2019-03-26T11:19:49+01:002016.09.23|

Satsningen på Ostlänken fortsätter

Nyligen presenterades statens budgetproposition. Budgeten gav fortsatt positiva besked för Norrköping gällande Ostlänken.  Regeringen skriver att nya stambanor skulle stärka järnvägens konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för arbetspendling. Ostlänken nämns i budgeten och finansieringen och planeringen med den dubbelspåriga järnvägen mellan Linköping och [...]

2019-03-26T11:19:49+01:002016.09.23|