Arkiv per månad: april 2017

Nu börjar detaljplanearbetet för Ostlänken

Stadsplaneringsnämnden gav igår uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att starta tre detaljplanearbeten för Ostlänkens sträckning. – De järnvägsplaner som tas fram av Trafikverket får inte strida mot kommunens detaljplaner för att de ska kunna fastställas. Detaljplanerna är därmed en viktig pusselbit inför [...]

2017-06-26T11:23:44+02:002017.04.26|

Nu börjar detaljplanearbetet för Ostlänken

Stadsplaneringsnämnden gav igår uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att starta tre detaljplanearbeten för Ostlänkens sträckning. – De järnvägsplaner som tas fram av Trafikverket får inte strida mot kommunens detaljplaner för att de ska kunna fastställas. Detaljplanerna är därmed en viktig pusselbit inför [...]

2017-04-26T12:25:34+02:002017.04.26|

Öppet hus inför byggstart av Kardonbanan mellan Åby och Händelö

Under hösten 2017 startar bygget av den nya godsjärnvägen Kardonbanan till Händelö. Du som bor eller arbetar i närheten av sträckningen från Åby till Händelö kan komma att beröras av byggandet. Välkommen till ett informationsmötet där Trafikverket och Norrköpings kommun berättar om det fortsatta [...]

2017-06-26T11:23:44+02:002017.04.11|

Öppet hus inför byggstart av Kardonbanan mellan Åby och Händelö

Under hösten 2017 startar bygget av den nya godsjärnvägen Kardonbanan till Händelö. Du som bor eller arbetar i närheten av sträckningen från Åby till Händelö kan komma att beröras av byggandet. Välkommen till ett informationsmötet där Trafikverket och Norrköpings kommun berättar om det fortsatta [...]

2017-04-11T16:27:06+02:002017.04.11|