Norrköpings och Linköpings kommun delar Nyköpings kommuns ståndpunkt gällande Ostlänkens station vid Skavsta

Norrköping och Linköpings kommun håller med Nyköpings kommun om att Ostlänken ska ha en station vid Skavsta. Regeringen har krävt kompletteringar inför beslutet om tillåtlighet för Ostlänken. Tillåtlighet innebär att regeringen prövar Ostlänkens geografiska placering utifrån Miljöbalken. Trafikverket har i [...]