Arkiv per månad: juni 2018

Viktiga beslut från regeringen om Ostlänken

Efter måndagens positiva besked kring finansieringen av Ostlänken kom igår ytterligare ett beslut som innebär att regeringen nu gett Trafikverket tillåtelse att bygga Ostlänken inom den föreslagna korridoren. För att bygga ny järnväg krävs att regeringen ger tillåtlighet enligt miljöbalken. [...]

2019-01-24T15:40:37+01:002018.06.08|

Stor glädje över regeringens besked om Ostlänken

Nu är det klart – regeringen har ställt sig bakom Trafikverkets förslag gällande Ostlänken, som återfinns i regeringens nationella plan för transportsystemet 2018-2029, som presenterades idag. Under planperioden avsätts 35 miljarder för Ostlänken. – Det här är ett oerhört glädjande [...]

2018-06-07T15:47:44+02:002018.06.07|

Norra Staden Fastighetsutveckling har under drygt två års tid arbetat med utvecklingen av Butängen som en viktig del av Norrköpings innerstad. Nuvarande vd Kenneth Hagström lämnar sin tjänst för att påbörja ett chefsuppdrag på Trafikverket. Monica Jangland som i dag [...]

2019-03-26T11:19:46+01:002018.06.07|