Utredning om Norrköpings nya resecentrum klar

Trafikverket och Norrköpings kommun har tillsammans gjort en förprojektering för Norrköpings nya resecentrum som planeras i samband med att den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken ska byggas. Under förprojekteringen har man tittat närmare på hur man kan bygga en upphöjd järnväg och [...]