Arkiv per månad: oktober 2018

Ta del av planerna för framtidens trafik

Nya säkra korsningar, separata körfält för bussar och nya spårvägsdragningar. Det är några av förslagen som tagits fram för att skapa snabbare, säkrare och mer hållbara resor. Framtidens resor i Norrköping är ett EU-finansierat projekt som pågått under tre års [...]

2018-10-19T13:47:27+02:002018.10.19|

Viktiga beslut fattade om Ostlänken

Trafikverket ansvarar för förutsättningarna för utbyggnaden av nya stambanor i enlighet med nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Trafikverket har beslutat att Ostlänken och sträckan Göteborg-Borås, två av etapperna för nya stambanor för höghastighet dimensioneras för 250 km/h istället för 320 [...]

2018-10-10T12:30:05+02:002018.10.10|