Om företaget

 

Norra Staden, eller Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB, som vi heter formellt, är ett bolag som ägs av Norrköpings kommun. Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar och effektiv omvandling av Norrköpingsområdet Butängen. Målet är att skapa en attraktiv och nutida innerstadsdel med bostäder, arbetsplatser, service och upplevelser, med direkt anslutning till Norrköpings nya resecentrum.

Vi ska i nära samarbete med andra fastighetsägare i Butängen marknadsföra vår vision och tillsammans med dem och med nya aktörer på marknaden utveckla området. Det betyder att vi kommer ta en aktiv roll i kommunens planarbete med perspektivet att skapa en stadsdel som lever dygnet runt veckans alla dagar. Vi äger redan kvartersmark i området och i vårt uppdrag ingår att förvärva mer fastigheter som är strategiskt viktiga. Detta för att kunna erbjuda fastighetsägare, exploatörer och investerare möjligheter att bygga och etablera sig i den framväxande stadsdelen.  För oss är det viktigt att stadsdelen lever och är attraktiv före, under och efter omvandlingen. Därför är dialog och samverkan våra viktigaste medel