Norrköpings resecentrum Erik Telldén

Rapporten ”Förprojektering och utredning 2013-2014”

Stadsbyggnadskontoret i Norrköping har under de senaste åren genomfört en rad utredningar för att klargöra de tekniska förutsättningarna för ett nytt resecentrum i Butängen. Det samlade resultatet hittills redovisas i rapporten Förprojektering och utredning 2013-2014.

Syftet är att vara så väl rustad som möjligt inför Trafikverkets arbete med järnvägsplanen, säger Michael Porath, projektledare för nya Resecentrum. Det arbetet kommer igång på allvar under hösten 2015, och då gäller det för kommunen att hänga med i svängarna inför den planerade byggstarten 2017.

Rapporten behandlar bland annat järnvägens sträckning och frågan om att lägga resecentrum i det så kallade ”upphöjda läget”.

Upphöjt läge

Det upphöjda läget blir visserligen avsevärt dyrare att bygga, men har även många fördelar, säger Michael Porath. Butängen kan bebyggas med nya innerstadskvarter, och man slipper tunnlar för bil- och cykeltrafik under järnvägsområdet. Det nya planläget för järnvägen som kommunen föreslagit gör att man undviker intrång i befintlig bostadsbebyggelse i området kring Norr Tull, vilket även kan spara kostnader för Trafikverket.

Finns det då några tekniska svårigheter med järnvägsprojektet?

Dåliga grundförhållanden, förorenad mark och översvämningsrisk vid störtregn är exempel på frågor som man måste fortsätta att jobba mycket ingående med, svarar Michael Porath. Men det är problem som är fullt möjliga att lösa.

Buller från godstrafik på järnvägen är en annan svårighet, som påverkar möjligheterna till bostadsexploatering kring järnvägsområdet. Här behöver kommunen och Trafikverket göra ett ingående arbete för att lösa problemet.