2028 kommer Ostlänken att invigas och då ska Norrköpings nya resecentrum stå färdigt med fler spår som möjliggör för snabbare resor och fler avgångar. Stationen kommer att byggas i Butängen och dagens industrikvarter omvandlas då till bostäder, kontor, restauranger och annat som tillhör en levande stadsmiljö.

Den nya stationen blir stadens knutpunkt som du snabbt och enkelt når. En perfekt plats för besöksmål som lockar många människor, tänker vi – men vad tycker du?

  • Vad skulle du vilja se i och omkring den nya stationen?
  • Vad skulle få dig att besöka området fast du inte ska resa?
  • Vilka funktioner vill du som pendlar ha för att underlätta din vardag?

Svara på några enkla frågor om hur du vill forma Norrköping nya resecentrum här!

Vi vill ha dina svar senast 15 mars.

Dina svar är helt anonyma. Resultatet från undersökningen kommer att användas som underlag i den pågående planeringen för det nya resecentrumområdet och till den kommande arkitekttävlingen.

 

Träffa oss, ställ dina frågor och dela med dig av dina synpunkter!

Träffa oss som jobbar med utvecklingen av nya resecentrum. Passa på att ställa dina frågor och dela med dig av dina synpunkter. Vi finns på följande platser och tider de kommande veckorna:

Norrköpings resecentrum
Onsdag 15 februari kl. 07-09 samt kl. 14-17

Mirum galleria
Fredag 17 februari kl.11-16

Lindens köpcentrum
Lördag 18 februari kl. 11-16

Visualiseringscenter
Tisdag, onsdag och torsdag 21-23 februari kl.11-14

Läs mer om planerna för Butängen och Norrköpings nya resecentrum här.