I samband med Ostlänken står Norrköping inför sitt största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Ett nytt resecentrum ska byggas i Butängen och runt omkring planerar vi för en ny innerstadsdel med både bostäder och kommersiell verksamhet.

Vi välkomnar er som är verksamma i Butängen till ett informationsmöte om den kommande stadsutvecklingen. Trafikverket deltar på mötet för att berätta om Ostlänkens planerade sträckning genom Butängen.

På mötet medverkar även ett antal fastighetsägare som idag har lokaler eller mark för uthyrning eller försäljning. Det blir alltså ett unikt tillfälle att knyta kontakter.

Vi hoppas kunna ge er en tydligare bild på hur Butängen kommer att utvecklas under de kommande åren och hur det kommer att påverka er som finns i området idag.

Klicka här för att anmäl dig/ditt företag

Tid:  Tisdag den 29 maj kl. 16.00 – 19.00
Föredragen börjar 16.30
Plats:  Renströmmen, Drottninggatan 1

Vi bjuder på enklare förtäring.

Välkommen!