Privat: Nyheter

Ta del av planerna för framtidens trafik

Nya säkra korsningar, separata körfält för bussar och nya spårvägsdragningar. Det är några av förslagen som tagits fram för att skapa snabbare, säkrare och mer hållbara resor. Framtidens resor i Norrköping är ett EU-finansierat projekt som pågått under tre års [...]

2018-10-19T13:47:27+02:002018.10.19|

Viktiga beslut fattade om Ostlänken

Trafikverket ansvarar för förutsättningarna för utbyggnaden av nya stambanor i enlighet med nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Trafikverket har beslutat att Ostlänken och sträckan Göteborg-Borås, två av etapperna för nya stambanor för höghastighet dimensioneras för 250 km/h istället för 320 [...]

2018-10-10T12:30:05+02:002018.10.10|

Utredning om Norrköpings nya resecentrum klar

Trafikverket och Norrköpings kommun har tillsammans gjort en förprojektering för Norrköpings nya resecentrum som planeras i samband med att den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken ska byggas. Under förprojekteringen har man tittat närmare på hur man kan bygga en upphöjd järnväg och [...]

2019-01-24T15:38:58+02:002018.09.06|

Viktiga beslut från regeringen om Ostlänken

Efter måndagens positiva besked kring finansieringen av Ostlänken kom igår ytterligare ett beslut som innebär att regeringen nu gett Trafikverket tillåtelse att bygga Ostlänken inom den föreslagna korridoren. För att bygga ny järnväg krävs att regeringen ger tillåtlighet enligt miljöbalken. [...]

2019-01-24T15:40:37+02:002018.06.08|

Stor glädje över regeringens besked om Ostlänken

Nu är det klart – regeringen har ställt sig bakom Trafikverkets förslag gällande Ostlänken, som återfinns i regeringens nationella plan för transportsystemet 2018-2029, som presenterades idag. Under planperioden avsätts 35 miljarder för Ostlänken. – Det här är ett oerhört glädjande [...]

2018-06-07T15:47:44+02:002018.06.07|

Norra Staden Fastighetsutveckling har under drygt två års tid arbetat med utvecklingen av Butängen som en viktig del av Norrköpings innerstad. Nuvarande vd Kenneth Hagström lämnar sin tjänst för att påbörja ett chefsuppdrag på Trafikverket. Monica Jangland som i dag [...]

2019-03-26T11:19:46+02:002018.06.07|

Minimässa och informationsmöte för företag i Butängen

Under tisdagskvällen ordnade Norrköpings kommun ett informationsmöte för företagare i Butängen. Trafikverket och Norrköpings kommun berättade om hur arbetet med Ostlänken och stadsutvecklingen i Butängen fortlöper. Budskapet är att arbetet pågår, men att det är ett gigantiskt projekt som tar [...]

2019-03-26T11:19:46+02:002018.05.30|

Samråd om Ostlänkens dragning genom Norrköping

Höghastighetsjärnvägen Ostlänken kommer att löpa genom hela Norrköpings kommun. Trafikverket, som ansvarar för planeringen, har tidigare presenterat förslag för hur järnvägen ska dras i kommunens norra och södra del.  Nu finns även ett förslag till hur spåren ska dras i [...]

2018-02-15T09:43:58+02:002018.02.15|
Visa fler