Om stadsdelen

Butängen är idag ett område som präglas av handel och småindustri. Som en triangel med spetsen uppåt är det beläget direkt norr om Norrköpings nuvarande resecentrum. Norrköping, en stad med oerhört vacker stadsbild, stark tillväxt och tydliga visioner, sitter här med en oslipad diamant.

Höghastighetsjärnvägen Ostlänken och byggandet av ett nytt resecentrum, strax norr om det nuvarande skyndar på utvecklingen i staden. Här ser vi stora möjligheter i att fylla denna ytterst centrala stadsdel med nytt innehåll.

Vår vision är en modern, levande innerstadsdel med både bostäder och kommersiell verksamhet. Närheten till resecentrum (och därmed även Stockholm) gör stadsdelen till en attraktiv plats att bo och verka på. Storleksmässigt är området att jämföra med Norrköpings nuvarande stadskärna och rymmer fantastisk potential.

Stadsdelen kommer vara belägen cirka 50 minuter med tåg från Stockholm, samtidigt som framtidens invånare i stadsdelen kan njuta av den mellanstora stadens alla fördelar; närheten, tryggheten, enkelheten.

Norrköpings nya resecentrum föreslås få ett upphöjt läge för att undvika barriäreffekter. Det innebär att stadens nuvarande huvudstråk, Drottninggatan, kan löpa rakt igenom resecentrum – under spåren – och få sin naturliga förlängning på andra sidan järnvägen. Här ser vi unika möjligheter för en kompakt innerstadsdel växa upp, med blandad bebyggelse och pulserande citykänsla.

Läs mer om utvecklingen av Butängen och nytt resecentrum på next.norrkoping.se/butangen

Vill du vara med och utforska potentialen i Norrköpings nästa stora stadsomvandlingsprojekt?

Ta kontakt med oss, så ordnar vi så att du får komma hit och se med egna ögon.

Kartvy i 3D som visar den stora stadsomvandlingen. Södra Butängen markeras.

Butängen är en del av den stora stadsomvandlingen som planeras i Norrköping. Närmast i bild syns Inre hamnen som är först ut i den stora stadsomvandlingen. Den gula ringen markerar området Södra Butängen med det nya resecentrumet inritat centralt i stadsdelen. Det är detta området som Norra Staden har ansvar för att utveckla. På sikt kan även stadsomvandlingen fortsätta längre norr ut i Butängen.