imageDet har varit ett stort intresse för Ostänken i Almedalen med två fullsatta seminarier med Norrköpings kommun på måndagen. Även tisdagen fortsatte i Ostlänkens spår med Sverigeförhandlingens fullsatta seminarie om nyttan med höghastighetsjärnväg.

Sverigeförhandlingen tryckte på vikten av att hålla tempot uppe för att stärka infrastruktur, bostadsbyggande och näringsliv.  Beskedet från Sverigeförhandlingen var tydligt, de rekommenderar att höghastighetsbanan mellan Jönköping-Järna byggs och att byggstart sker i Norrköping 2017.