– Utveckla en av Sveriges mest expansiva städer

Norrköping växer och har en ökad inflyttning och stark tillväxt inom näringslivet. Detta parallellt med regeringens beslut att bygga ut höghastighetsjärnvägen Ostlänken ligger som grund för beslutet att aktivera den större satsningen att utveckla stadsdelen Butängen.

Norra Stadens Fastighetsutveckling i Norrköping AB kommer att bredda de centrala delarna av Norrköping och skapa möjligheter för etableringar av bostäder, publika lokaler och kommersiella fastigheter, gärna med ett ökat inslag av kultur. Ett helt nytt resecentrum kommer att projekteras och byggas i samverkan med Trafikverket.

Norrköpings kommuns bolagskoncern består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB med 12 dotterbolag. Bolagen bedriver kommunal verksamhet genom att leverera service och tjänster åt kommunens invånare. I erbjudandet ingår alltifrån bostäder, lokaler, vattenförsörjning, parkering, hamnanläggningar och spårvagns- och flygplatsverksamhet till turistinformation och kulturutbud.

Läs mer och ansök