Trafikverket ansvarar för förutsättningarna för utbyggnaden av nya stambanor i enlighet med nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Trafikverket har beslutat att Ostlänken och sträckan Göteborg-Borås, två av etapperna för nya stambanor för höghastighet dimensioneras för 250 km/h istället för 320 km/h.

– Det är positivt att Trafikverket tydliggjort ytterligare en viktig planeringsförutsättning för Ostlänken. Osäkerheten kring planerad hastighet riskerade att påverka tidplanen och kostnaden för projektet. Trafikverkets ställningstagande är naturligt utifrån nationell plan, där regeringen tilldelat medel utifrån att järnvägen planeras för 250 km/h. Samtidigt noterar vi att det nya järnvägssystemet i andra etapper planeras för 320 km/h och det tycker vi är bra, säger Lars Stjernkvist (s), kommunstyrelsens ordförande.

Inför det fortsatta arbetet har Trafikverket beslutat att Ostlänken och sträckan Göteborg-Borås dimensioneras för hastigheten 250 km/h. Dragningen av Ostlänken ska ske inom den korridor som regeringen beslutat i tillåtlighetsprövningen.

– De nya förutsättningarna gör att restiden förlängs med några minuter. För Norrköping är restiderna till Stockholm med 250 km/h ändå mycket bra och med den ökade kapacitet Ostlänken innebär ges goda förutsättningar för ökad integration mellan Östergötland och Stockholmsregionen, säger Lars Stjernkvist (s) kommunstyrelsens ordförande.

Enligt Trafikverket planeras Ostlänkens trafikstart ske år 2033-2035.

Läs mer hos Trafikverket. 

Inlägget Viktiga beslut fattade om Ostlänken dök först upp på Next:Norrköping.