Efter måndagens positiva besked kring finansieringen av Ostlänken kom igår ytterligare ett beslut som innebär att regeringen nu gett Trafikverket tillåtelse att bygga Ostlänken inom den föreslagna korridoren.

För att bygga ny järnväg krävs att regeringen ger tillåtlighet enligt miljöbalken. På regeringssammanträdet den 7 juni fattades beslutet som innebär att planeringen av Ostlänken kan fortsätta.

–  Veckans båda besked från regeringen innebär ett stort kliv framåt mot byggandet av Ostlänken. Det är glädjande att regeringen nu fastställer den dragning som vi länge jobbat för. Nu fortsätter vi arbetet med att utveckla staden i oförminskad takt, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

Så här säger miljöminister Karolina Skog i regeringens pressmeddelande:

− Regeringen har en mycket hög ambition i klimatpolitiken. Dagens beslut om Ostlänken är ett viktigt steg i satsningen på ett modernt och hållbart transportsystem.

Inlägget Viktiga beslut från regeringen om Ostlänken dök först upp på Next:Norrköping.