Under 2020 avvecklas det kommunala bolaget Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB. Verksamheten övergår istället i kommunal förvaltning genom samhällsbyggnadskontoret.

Näringslivsfastigheter är nu dotterbolag till Norrevo Fastigheter. Är du hyresgäst till Näringslivsfastigheter vänder du dig med samtliga frågor till norrevo.se

Var du hyresgäst till Norra Staden Fastighetsutveckling?

För frågor om hyresavtal och fakturor:

Kontakta samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun via kontaktcenter eller direkt till Victoria Fristedt victoria.fristedt@norrkoping.se eller via telefon 011 15 16 02.

För felanmälan:

Norrevo Fastigheter utför som tidigare teknisk förvaltning av fastigheterna.
norrevo.se anmäler du upplevda fel under ”Gör felanmälan”. Här finner du även aktuella kontaktuppgifter till Norrevos kontaktperson.

Är du fastighetsägare i Butängen och har frågor kring ometablering med anledning av den planerade stadsomvandlingen?

Kontakta Näringslivsavdelningen på Norrköpings kommun. Kontaktperson Sofia Svensk, sofia.svensk@norrkoping.se 011- 15 30 50.

Är du nyfiken på stadsomvandlingen i Butängen och intresserad av att investera i området?

Läs mer på next.norrkoping.se eller kontakta Josef Erixon, projektledare för Ostlänken och stadsutvecklingen i Butängen. josef.erixon@norrkoping.se eller 011- 15 19 17